Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys ry

Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys on vuonna 2003 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on:

  • edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua sekä suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta pyrkimällä vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan eläinten hyvää kohtelua edistävillä ehdotuksilla ja kannanotoilla
  • pyrkiä kehittämään yhteistoimintaa muiden eläinsuojelutyötä tekevien tahojen kanssa
  • neuvoa ja opastaa eläinten omistajia toimimaan eläinten hyvinvointia edistävällä tavalla
  • harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa, järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ym. tapahtumia
  • toimia muilla vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiiin lisääntyy

Eläinsuojeluyhdistyksen varsinaiset jäsenet sekä ainais-, nuoriso- (alle 15v) ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.